Piatok

 • 8.00 - 8.45

Registrácia účastníkov

 • 8.45 - 9.00

Otvorenie kongresu a príhovor prezidenta RKZL BA

 • 9.00 - 10.30

Dr. Glebocki : Oklúzia pre každodennú prax a protetické rekonštrukcie, I. časť

 • 10.30 - 11.00

Coffee Break

 • 11.00 - 12.30

Dr. Glebocki : Oklúzia pre každodennú prax a protetické rekonštrukcie, II. časť

 • 12.30 - 13.45

Obed

 • 13.45 - 15.15

Dr. Glebocki : Oklúzia pre každodennú prax a protetické rekonštrukcie, III. časť

 • 15.15 - 15.45

Coffee Break

 • 15.45 - 17.30

Dr. Glebocki : Oklúzia pre každodennú prax a protetické rekonštrukcie, IV. časť

 • 17.30 - 18.00

Diskusia

 • 19.30

Spoločenský večer

Sobota

 • 8.30 - 9.00

Registrácia účastníkov

 • 9.00 - 10.30

prof. Tagami : Vyhliadky do budúcnosti adhezívnej stomatológie- Prínos mini-invazívnych postupov adhézie, I. časť

 • 10.30 - 10.50

Coffee Break

 • 10.50 - 12.30

prof. Tagami : Vyhliadky do budúcnosti adhezívnej stomatológie- Prínos mini-invazívnych postupov adhézie, II. časť

 • 12.30 - 13.30

Obed

 • 13.30 - 15.00

Fabianelli: Minulosť a budúcnosť v protetike: Adhézia sa stretáva s tradíciou, I. časť

 • 15.00 - 15.30

Coffee Break

 • 15.30 - 17.30

Fabianelli: Minulosť a budúcnosť v protetike: Adhézia sa stretáva s tradíciou, II. časť

 • 17.30

Diskusia a záver kongresu