Piatok

 • 8.00 - 8.45

Registrácia účastníkov

 • 8.45 - 9.00

Otvorenie kongresu a príhovor prezidenta RKZL BA

 • 9.00 - 10.30

prof. Jakovac: DIGITÁLNY PROTOKOL V MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ STOMATOLÓGII, I. časť

 • 10.30 - 11.00

Coffee Break

 • 11.00 - 12.30

prof. Jakovac: DIGITÁLNY PROTOKOL V MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ STOMATOLÓGII, II. časť

 • 12.30 - 13.45

Obed

 • 13.45 - 15.15

prof. Jakovac: DIGITÁLNY PROTOKOL V MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ STOMATOLÓGII, III. časť

 • 15.15 - 15.45

Coffee Break

 • 15.45 - 17.30

prof. Jakovac: DIGITÁLNY PROTOKOL V MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ STOMATOLÓGII, IV. časť

 • 17.30 - 18.00

Diskusia

 • 19.30

Spoločenský večer

Sobota

 • 8.30 - 9.00

Registrácia účastníkov

 • 9.00 - 10.30

Dr. Grosz: SÚČASNÉ TRENDY V PROTETIKE NESENEJ IMPLANTÁTMI

 • 10.30 - 10.50

Coffee Break

 • 10.50 - 12.30

Dr. Grosz: DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V KAŽDODENNEJ PRAXI, MOŽNOSTI A LIMITY

 • 12.30 - 13.30

Obed

 • 13.30 - 15.00

Mgr. Forgáč: AKO NA TO - DIGITÁLNE

 • 15.00 - 15.30

Coffee Break

 • 15.30 - 16.30

doc. Czakó, Dr. Gális: VIRTUÁLNE PLÁNOVANIE KOSTNÝCH DEFEKTOV V MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI A DENTÁLNA REHABILITÁCIA

 • 16.30

Diskusia a záver kongresu