Bratislavské Dentálne Dni

Digitalizácia

12. - 13. mája 2023

DoubleTree by Hilton, Bratislava

Bratislavské Dentálne Dni

Digitalizácia

12. - 13. mája 2023

DoubleTree by Hilton, Bratislava

kongres 2023
BRATISLAVSKÉ
DENTÁLNE DNI

Digitalizácia

Zubné lekárstvo je jedno z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich odvetví medicíny.
V posledných dekádach sa do popredia dostávajú metódy plánovania a pracovných postupov s využitím digitalizácie.
Tejto téme sa bude venovať aj druhý ročník medzinárodného kongresu Bratislavské dentálne dni 2023
v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton v Bratislave.
 

Zúčastnite sa na exkluzívnom kongrese v reprezentatívnych priestoroch hotela
DoubleTree by Hilton Bratislava, všetkých vás srdečne pozývame!

SKZL pridelila vzdelávacej akcii 16 kreditov.

Možnosť parkovania priamo v hotelovom podzemnom parkovisku, cena 1€/hod.
Dostupné aj MHD, zastávka Zimný štadión Ondreja Nepelu, príp. Bajkalská.

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne cez odkaz:
Ubytovanie Hilton – Bratislavské Dentálne Dni 2023
Rezervačný link na ubytovanie za zvýhodnenú cenu je platný do 1.5.2023

Prednášajúci

program

 • 8.00 - 8.45

Registrácia účastníkov

 • 8.45 - 9.00

Otvorenie kongresu a príhovor prezidenta RKZL BA

 • 9.00 - 10.30

prof. Jakovac: DIGITÁLNY PROTOKOL V MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ STOMATOLÓGII, I. časť

 • 10.30 - 11.00

Coffee Break

 • 11.00 - 12.30

prof. Jakovac: DIGITÁLNY PROTOKOL V MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ STOMATOLÓGII, II. časť

 • 12.30 - 13.45

Obed

 • 13.45 - 15.15

prof. Jakovac: DIGITÁLNY PROTOKOL V MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ STOMATOLÓGII, III. časť

 • 15.15 - 15.45

Coffee Break

 • 15.45 - 17.30

prof. Jakovac: DIGITÁLNY PROTOKOL V MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ STOMATOLÓGII, IV. časť

 • 17.30 - 18.00

Diskusia

 • 19.30

Spoločenský večer

 • 8.30 - 9.00

Registrácia účastníkov

 • 9.00 - 10.30

Dr. Grosz: SÚČASNÉ TRENDY V PROTETIKE NESENEJ IMPLANTÁTMI

 • 10.30 - 10.50

Coffee Break

 • 10.50 - 12.30

Dr. Grosz: DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V KAŽDODENNEJ PRAXI, MOŽNOSTI A LIMITY

 • 12.30 - 13.30

Obed

 • 13.30 - 15.00

Mgr. Forgáč: AKO NA TO - DIGITÁLNE

 • 15.00 - 15.30

Coffee Break

 • 15.30 - 16.30

doc. Czakó, Dr. Gális: VIRTUÁLNE PLÁNOVANIE KOSTNÝCH DEFEKTOV V MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI A DENTÁLNA REHABILITÁCIA

 • 16.30

Diskusia a záver kongresu

Zmena programu vyhradená.
Prednášky budú simultánne tlmočené z anglického jazyka.

registrácia na kongres


Osobné údaje

Ceny sú uvedené s DPH
Súčasťou poplatku je i účasť na spoločenskom večeri.

*** Neregistrovaný v SKZL - 1111.
*** Študentská registrácia - 0000.
Študenti sa pri účasti musia preukázať platným študentským preukazom.


Firemné údaje

Firemné údaje prosim vyplňajte len v prípade, že nakupujete na firmu.

HLAVNÝ PARTNER

Partneri

prof. Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD.

CROATIA

DIGITÁLNY PROTOKOL
V MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ STOMATOLÓGII

DIGITÁLNY PROTOKOL
V MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ STOMATOLÓGII

Profesor Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD absolvoval školu zubného lekárstva v Záhrebe v Chorvátsku v roku 1998. V roku 2000 zložil štátnu skúšku a získal licenciu na samostatnú prax. V roku 2002 sa začal špecializovať na protetické zubné lekárstvo. Po získaní titulu Master of Science v roku 2003 a doktorátu v roku 2008 sa stal vedúcim asistentom na Katedre protetického zubného lekárstva v Záhrebe. Od roku 2009 je Marko Jakovac profesorom, Je inštruktorom kurzu v programe ďalšieho vzdelávania „Pokročilé prípravné techniky v fixnej prosthodontike“ na Záhrebskej škole zubného lekárstva. V roku 2010 bol vymenovaný za vedúceho postgraduálneho kurzu „Estetika v fixnej protetike na zuboch a implantátoch“. V roku 2012 sa stal vedúcim bakalárskeho kurzu „Predklinická a laboratórna fixná protetika“. V roku 2013 získal cenu dekana za najlepšieho učiteľa na Škole zubného lekárstva v Záhrebe a od roku 2015 je vedúcim bakalárskeho kurzu „Mikroskop v zubnom lekárstve“. Od roku 2015 je asociovaným profesorom na Katedre fixnej protetiky a v roku 2018 bol vymenovaný za prodekana pre postgraduálne štúdium na Škole zubného lekárstva v Záhrebe. Od roku 2021 je vedúcim oddelenia fixnej protetiky.

Profesor Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD je autorom univerzitnej knihy „Predklinická a laboratórna fixná protetika“ a spoluautorom viacerých kníh z oblasti záchovnej stomatológie a fixnej protetiky. Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých prác a aktívne sa zúčastňoval na mnohých medzinárodných konferenciách. Je lektorom a vedúcim kurzu (KOL) na medzinárodných konferenciách pre Ivoclar Vivadent, Carl Zeiss a SironaDensply CAD-CAM. Je spoluzakladateľom Európskej akadémie digitálneho zubného lekárstva, viceprezidentom Chorvátskej spoločnosti minimálnej intervenčnej stomatológie a členom Chorvátskej protetickej spoločnosti, Chorvátskej spoločnosti záchovného zubného lekárstva, Chorvátskej endodontickej spoločnosti, Chorvátskej spoločnosti zubnej implantológie, Chorvátskej lekárskej asociácie a Chorvátskej zubnej komory. Je tiež majiteľom zubnej kliniky „Aesthetica“ a vzdelávacieho centra „Ae Vision“ v Záhrebe.

Vo svojej celodennej prednáške DIGITÁLNY PROTOKOL V MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ STOMATOLÓGII objasní na príkladoch z praxe podobnosti v analógovom a digitálnom pracovnom postupe.

János Grosz DMD

HUNGARY

SÚČASNÉ TRENDY
V PROTETIKE NESENEJ IMPLANTÁTMI

SÚČASNÉ TRENDY
V PROTETIKE NESENEJ IMPLANTÁTMI

Vyštudoval DMD na University of Szeged, Faculty of Dentistry v roku 2006 a následne v r. 2009 zložil špecializačnú skúšku zo záchovnej stomatológie. Okrem 10-ročných skúseností v Maďarsku, bol hosťujúcim zubárom vo Veľkej Británii po dobu 6 rokov. Je uznávaným lektorom v oblasti priamych rekonštrukcií a preparačných techník v anteriórnych i posteriórnych úsekoch, implantačnej protetiky, digitálnej stomatológie a dentálnej fotografie. Pôsobí ako hosťujúci prednášateľ na University of Szeged a je autorom viacerých publikácií v Dental Hírek. Je aktívnym členom StyleItaliano, Hungarian Academy of Esthetic Dentistry a Hungarian Medical Chamber, School of Dentistry.
Vo svojej prednáške SÚČASNÉ TRENDY V PROTETIKE NESENEJ IMPLANTÁTMI odprezentuje súčasné biologické princípy, materiály a technológie pre zhotovenie vysoko estetických, implantátmi nesených fixných rekonštrukcií chrupu. V druhej časti DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V KAŽDODENNEJ PRAXI, MOŽNOSTI A LIMITY zodpovie otázku či má plná digitalizácia v zubnom lekárstve zmysel z pozície praktického zubného lekára, objasňujúc digitálny workflow so svojimi výhodami aj nedostatkami.

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

SLOVAKIA

VIRTUÁLNE PLÁNOVANIE KOSTNÝCH DEFEKTOV V MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI A DENTÁLNA REHABILITÁCIA

VIRTUÁLNE PLÁNOVANIE KOSTNÝCH DEFEKTOV
V MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
A DENTÁLNA REHABILITÁCIA

2003 ukončenie štúdia na LF UK v Bratislave 2006 atestácia I. stupňa zo stomatológie 2006 certifikát dento-alveolárnej chirurgie (SZU) 2007 ukončenie doktorandského štúdia (PhD) z orálnej onkológie (LF UK) 2007 certifikát dentálnej implantológie (Göteborg, SWE) 2011 atestácia II. stupňa z maxilofaciálnej chirurgie (LF UK) 2018 ukončenie špecializácie v odbore manažmentu v zdravotníctve SZU (MPH) 2019 Councillor SR v EACMFS 2021 habilitácia v odbore zubné lekárstvo (doc.) (LF UK) Od roku 2019 pracuje ako prednosta a vysokoškolský docent na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie na LF UK a UNB v Bratislave. Podieľa sa na výučbe pregraduálnych a postgraduálnych študentov zubného lekárstva LF UK a SZU, súčasne je odborným garantom výučby maxilofaciálnej chirurgie na SZU. Je členom lektorského zboru LFUK pre certifikačnú a atestačnú prípravu v odbore dento-alveolárna a maxilofaciálna chirurgia. Od roku 2020 je školiteľom pre doktorandov na LF UK v odbore maxilofaciálna chirurgia. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií na Slovensku a v zahraničí. Je autorom a spoluautorom 7 monografií v odbore maxilofaciálna chirurgia a ORL. Absolvoval viac ako 50 odborných kurzov a stáží v zahraničí z oblasti orálnej implantológie, maxilofaciálnej chirurgie, onkológie hlavy a krku a v mikrovaskulárnej rekonštrukčnej chirurgie. Prednáša pravidelne na svetových a Európskych konferenciách v odbore maxilofaciálna chirurgia, na postgraduálnych vzdelávacích kongresoch a seminároch na Slovensku. Je garantom výučby ZL na MZ SR. Od roku 2019 je coucillorom SR v Európskej Asociácii Cranio – maxilo – faciálnej chirurgie (EACMFS).
V prednáške VIRTUÁLNE PLÁNOVANIE KOSTNÝCH DEFEKTOV V MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI A DENTÁLNA REHABILITÁCIA spolu s MDDr. Gálisom priblíži možnosti rekonštrukcií jednotlivými variáciami mikrovaskulárnych oseálnych lalokov s 3D plánovaním a analýzu súboru pacientov operovaných CAD/CAM asistovanou chirurgickou liečbou na KÚČTCH s jej nasledovným detailným porovnaním chirurgickej presnosti, tvárovej symetrie, finančnej náročnosti, ušetrenia času a praktickej aplikácie voči konvenčným metódam.

MDDr. Branislav Gális, PhD.

SLOVAKIA

VIRTUÁLNE PLÁNOVANIE KOSTNÝCH DEFEKTOV V MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI A DENTÁLNA REHABILITÁCIA

VIRTUÁLNE PLÁNOVANIE KOSTNÝCH DEFEKTOV
V MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI
A DENTÁLNA REHABILITÁCIA

2010 – ukončené VŠ vzdelanie na LF UK v Bratislave – odbor zubné lekárstvo 2013 – certifikát z dentoalveolárnej chirurgie 2017 – VŠ 3. stupňa – titul PhD. na LF UK v Bratislave v odbore zubné lekárstvo 2019 – špecializačná skúška z maxilofaciálnej chirurgie na LF UK v Bratislave Od roku 2012 pôsobí na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie na LF UK a UNB v Bratislave a absolvoval množstvo zahraničných stáží z oblasti maxilofaciálnej chirurgie a implantológie (Newcastle, Bochum, Mníchov, Jacksonville, Chengdu). Od roku 2015 je konzultantom Forensic.sk- inštitútu forenzných medicínskych expertíz. Je autorom a spoluautorom viacerých článkov evidovaných v zahraničných databázach PubMed a Scopus ako aj spoluautorom viacerých monografií.

V prednáške VIRTUÁLNE PLÁNOVANIE KOSTNÝCH DEFEKTOV V MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI A DENTÁLNA REHABILITÁCIA spolu s doc. Czakóm priblíži možnosti rekonštrukcií jednotlivými variáciami mikrovaskulárnych oseálnych lalokov s 3D plánovaním a analýzu súboru pacientov operovaných CAD/CAM asistovanou chirurgickou liečbou na KÚČTCH s jej nasledovným detailným porovnaním chirurgickej presnosti, tvárovej symetrie, finančnej náročnosti, ušetrenia času a praktickej aplikácie voči konvenčným metódam.

Mgr. Matúš Forgáč

SLOVAKIA

AKO NA TO DIGITÁLNE

AKO NA TO DIGITÁLNE

Mgr. Forgáč pracuje ako zubný technik DMF-DenTech s.r.o. od roku 2007. Od r. 2013 pôsobí ako – externý zamestnanec a odborný asistent v odbore zubná technika na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Má takmer 10-ročné skúsenosti so systémom CAD/CAM a od r. 2018 je Opinion Leader pre keramické materiály EMAX

Vo svojej prednáške AKO NA TO DIGITÁLNE priblíži účastníkom nové možnosti, ktoré prinášajú moderné digitálne technológie do každodennej stomatologickej praxe. Prezentácia bude z pohľadu zubného technika pre lepšie pochopenie procesov a požiadaviek, ktoré sú s takýmto pracovným postupom spojené, ako analýza IO skenu, výroba pracovných modelov, problematika implantologických prác s využitím IO skenera, porovnanie digitálneho pracovného procesu s tradičným analógovým, problematika Chairside milling – zhotovovania protetických prác priamo v ambulancií.

Všeobecné, záručné a storno podmienky

Zmluvný vzťah medzi účastníkom a organizátorom je upravený týmito všeobecnými a záručnými podmienkami účasti na vzdelávacej akcii (ďalej len „akcia“):

 1. Prihlásenie: Zaplatením poplatku a odoslaním vyplnenej prihlášky s priloženou fotokópiou o úhrade, je účastník záväzne prihlásený na akciu. Pozor! Prihláška bez priloženej fotokópie o úhrade nie je akceptovaná.
  Uchádzači, ktorí uhradia poplatky po termíne uzávierky, nemusia byť z kapacitných dôvodov zaradení.
  V prípade dostatočnej kapacity je možné zaradiť i uchádzačov, ktorí realizovali svoje platby oneskorene.
 2. Termín uzávierky, resp. úhrady je 15 dni pred akciou (pokiaľ nie je avizované inak).
 3. Cena a platenie sú ustanovené dohodou medzi organizátorom a účastníkom.
 4. Storno podmienky a poplatky: Všetky zmeny a storná prijímame výhradne písomne!
  V prípade, že účastník zruší účasť najneskôr 14. deň pred začiatkom akcie, obdrží 100% náhradu.
  Účastník, ktorý zruší účasť neskôr, si musí nájsť náhradníka, inak poplatok prepadá.
  Túto zmenu je povinný nahlásiť organizátorovi.
 5. Zrušenie kurzu:
  Organizátor má právo zrušiť kurz pri nedostatočnom počte účastníkov a pri mimoriadnych okolnostiach, za ktoré sa považujú:
  • udalosť, ktorá je pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvrátiteľná,
  • obmedzenia stanovené opatreniami, nariadeniami alebo inými záväznými právnymi aktami vydanými zo strany príslušných orgánov.

  Pri zrušení akcie organizátorom sa vracia poplatok v plnej výške.

 6. Obmedzenie počtu účastníkov:
  V prípade, ak organizátor bude povinný na základe obmedzení stanovených opatreniami, nariadeniami alebo inými záväznými právnymi aktami vydanými zo strany príslušných orgánov znížiť počet prihlásených účastníkov, vráti v plnej výške poplatok tým účastníkom, ktorých účasť nebude z tohto dôvodu možná.
  Poradie prihlásených účastníkov je dané dátumom uhradenia poplatku za akciu.

   

Svojím podpisom na prihláške účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami

Registrácia úspešná

Na Váš e-mail bola poslaná potvrdzujúca
správa o registrácií.
V prípade nedoručenia potvrdzujúcej správy nás prosím kontaktujte
na e-mail: rkzlba@gmail.com

Bratislavské Dentálne Dni

Bratislavské Dentálne Dni

Digitalizácia

Digitalizácua

12. - 13. mája 2023

12. - 13. mája 2023

DoubleTree by Hilton, Bratislava

DoubleTree by Hilton, Bratislava