Bratislavské Dentálne Dni

Oklúzia a Adhézia

13. - 14. mája 2022

DoubleTree by Hilton, Bratislava

Bratislavské Dentálne Dni

Oklúzia a Adhézia

13. - 14. mája 2022

DoubleTree by Hilton, Bratislava

kongres 2022
BRATISLAVSKÉ DENTÁLNE DNI
Oklúzia a adhézia

Prvý ročník vzdelávacej akcie organizovanej
Regionálnou komorou zubných lekárov Bratislava.

Výber témy kongresu Oklúzia a Adhézia bol jednoznačný, nakoľko práve na týchto dvoch pilieroch a ich ovládaní v každodennej praxi možno postaviť a zaručiť dlhodobú funkčnosť stomatologických rekonštrukcií. Svojimi skúsenosťami a pohľadom z praxe nás poctia medzinárodne uznávaní lektori z Poľska, Japonska a Talianska.

Zúčastnite sa na exkluzívnom kongrese v reprezentatívnych priestoroch hotela
DoubleTree by Hilton Bratislava, všetkých vás srdečne pozývame!

SKZL pridelila vzdelávacej akcii 16 kreditov.

Možnosť parkovania priamo v hotelovom podzemnom parkovisku, cena 1€/hod.
Dostupné aj MHD, zastávka Zimný štadión Ondreja Nepelu, príp. Bajkalská.

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne cez:
www.doubletreebyhilton.bratislava.sk
Po zadaní promo kódu: „BDD“ majú účastníci kongresu zvýhodnenú cena ubytovania.

Prednášajúci

program

 • 8.00 - 8.45

Registrácia účastníkov

 • 8.45 - 9.00

Otvorenie kongresu a príhovor prezidenta RKZL BA

 • 9.00 - 10.30

Dr. Glebocki : Oklúzia pre každodennú prax a protetické rekonštrukcie, I. časť

 • 10.30 - 11.00

Coffee Break

 • 11.00 - 12.30

Dr. Glebocki : Oklúzia pre každodennú prax a protetické rekonštrukcie, II. časť

 • 12.30 - 13.45

Obed

 • 13.45 - 15.15

Dr. Glebocki : Oklúzia pre každodennú prax a protetické rekonštrukcie, III. časť

 • 15.15 - 15.45

Coffee Break

 • 15.45 - 17.30

Dr. Glebocki : Oklúzia pre každodennú prax a protetické rekonštrukcie, IV. časť

 • 17.30 - 18.00

Diskusia

 • 19.30

Spoločenský večer

 • 8.30 - 9.00

Registrácia účastníkov

 • 9.00 - 10.30

prof. Tagami : Vyhliadky do budúcnosti adhezívnej stomatológie- Prínos mini-invazívnych postupov adhézie, I. časť

 • 10.30 - 10.50

Coffee Break

 • 10.50 - 12.30

prof. Tagami : Vyhliadky do budúcnosti adhezívnej stomatológie- Prínos mini-invazívnych postupov adhézie, II. časť

 • 12.30 - 13.30

Obed

 • 13.30 - 15.00

Fabianelli: Minulosť a budúcnosť v protetike: Adhézia sa stretáva s tradíciou, I. časť

 • 15.00 - 15.30

Coffee Break

 • 15.30 - 17.30

Fabianelli: Minulosť a budúcnosť v protetike: Adhézia sa stretáva s tradíciou, II. časť

 • 17.30

Diskusia a záver kongresu

Zmena programu vyhradená.
Prednášky budú simultánne tlmočené z anglického jazyka.

registrácia na kongres


Osobné údaje

Ceny sú uvedené s DPH
** Zvýhodnené ceny za registráciu sú platné do 30.4.2022
** Ceny platné od 1.5.2022.

*** Zahraniční zubní lekári - 1111.
*** Študentská registrácia - 0000.
Študenti sa pri účasti musia preukázať platným študentským preukazom.


Firemné údaje

Firemné údaje prosim vyplňajte len v prípade, že nakupujete na firmu.

HLAVNÝ PARTNER

Partneri

Jacek Glebocki, DMD

POLAND

Oklúzia pre každodennú prax a protetické rekonštrukcie

Popredný poľský lektor a školiteľ s titulom Mentor Kois Centra, prestížneho školiace centra oklúzie v USA. Člen AACD – American Academy of Cosmetic Dentistry a Digital Smile Design. Pravidelne sa zúčastňuje na sympóziu Kois Centra, kde sa každoročne aktualizujú klinické protokoly ošetrení na základe vedeckých štúdií. Okrem toho vedie vlastnú lekársku prax s niekoľkými pobočkami a koordinuje multidisciplinárny prístup k liečbe každého pacienta osobne.

Cieľom prednášky bude prezentovať zdanlivo zložitú problematiku oklúzie jednoduchou a zrozumiteľnou cestou. Poukáže na funkciu a fyziológiu žuvacieho systému vo vzťahu k zubným rekonštrukciám na základe vedeckých štúdií a porovná prístupy rôznych škôl oklúzie. Zamerá sa aj na diagnostiku žuvacieho aparátu.

V druhej časti dňa sa bude diskutovať o klinických protokoloch ošetrenia s využitím rôznych možností a druhov materiálov a možnostiach aplikácie poznatkov z okluzálnych teórií do každodennej praxe.

prof. Junji Tagami, DDS, PhD

JAPAN

Vyhliadky do budúcnosti adhezívnej stomatológie - Prínos miniinvazívnych postupov adhézie

Renomovaný odborník na adhezívne systémy so 40 ročnou praxou objasní princípy výberu materiálu a správnej techniky na prípadoch priamych adhezívnych rekonštrukcií z praxe so zreteľom na dlhodobú funkčnosť a zachovanie vlastných zubov po celý život pacienta.

Diskutovať sa bude o adhézii v jednoduchších i zložitejších prípadoch, od jednoduchej výplne po zhotovenie priamych adhezívnych mostíkov.

Poradí ako dosiahnuť estetické výsledky pri voľbe miniinvazívneho prístupu ošetrenia so zachovaním tvrdých zubných tkanív a ochrany pulpy

Vzdelanie
1980 – DDS, Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
1984 –  PhD, TMDU, Graduate School

Akademické hodnosti
2006 – Japan Society of Adhesive Dentistry – Academic Distinctive Merit Award

2008 – Kings College London, UK – Doctor of Dentitry, Honoris Causa

2013 – Peking University of Stomatology, Republic of China – Honorary Professor

2014 – Dental University, Yangon, Myanmar – Honorary Professor

2015 – Mahidol University, Thailand – Doctor of Philosophy, Honoris Causa

2015 – First Honorary Member of International Academy of Adhesive Dentistry

2017 – IADR Distinguished scientist award, Wilmer Souder Award – IADR

Bratislavské Dentálne Dni

ITALY

Minulosť a budúcnosť v protetike:
Adhézia sa stretáva s tradíciou

Minulosť a budúcnosť
v protetike: Adhézia sa stretáva s tradíciou

Andrea Fabianelli, DDS, PhD, MSc je Master of Science v Dentálnych materiáloch, z ktorých má aj  PhD.

Počas posledných 20 rokov pôsobil na Univerzite v Siene, Fakulte zubného lekárstva ako hosťujúci profesor Dentálnych materiálov, na  Škole dentálnej hygieny ako hosťujúci profesor Dentálnych materiálov,  hosťujúci profesor Operatívneho zubného lekárstva a profesor Základných princípov zubného lekárstva, profesor Konzervačného zubného lekárstva .

Od roku 2007 do roku 2009 sa venoval výskumu na Univerzity v Siene, Taliansko.

Bol hosťujúcim lektorom na  Sheffieldskej univerzite, Genovskej univerzite, Neapolskej univerzite a na Univerzite v  Brescii.  V súčasnosti spolupracuje s niekoľkými univerzitami a je učiteľom  magisterského programu protetickej vedy (Master Executive)

Dr. Fabianelli je  EPA certifikovaný protetik. Je učiteľom protetiky v niekoľkých magisterských kurzoch.

Dr. Fabianelli je členom   Akadémie operatívneho zubného lekárstva, Akadémie R.V. Tucker Gold Inlay Study Club, Massironi Study Club  v protetike a člen Bio-Emulation Group, aktívny člen talianskej skupiny  rekonštrukčnej terapie „Amici di Brugg“, člen EPA.

Je autorom niekoľkých článkov o regeneračnej a protetickej  stomatológii  a rečník na množstve kongresov a odborných seminárov.

Autor kníh „Fixná náhrada s vertikálnym okrajovým uzáverom“ a „La Protesi Implantare“ a autor doktorandskej učebnice „Štúdia o význame sledovania mikroleakage metódou farebnej infiltrácie“.

Minulosť a budúcnosť v protetike: Adhézia sa stretáva s tradíciou

V súčasnosti sú protetické rehabilitácie ovplyvňované novými technológiami, ako je implantológia, adhézia, novými materiálmi, digitálnymi pracovnými postupmi. Ale predovšetkým sa vynára nový stav mysle: použitie menej biologicky nákladného a zároveň čo najefektívnejšieho prístupu na rehabilitáciu našich pacientov.

Môžeme použiť všetky dostupné technológie na dosiahnutie najlepšieho výsledku, najviac indikované pre konkrétneho pacienta, a to ako z estetického, tak aj funkčného hľadiska. Prednáška ozrejmí základy protetiky, zvládnutie tradičných postupov a oboznámi s novými technológiami, ako je adhézia a nové druhy materiálov so zreteľom na zdravé gnatologické pomery.

 

„Na konci musí protetik vyzerať ako masterchef… používa veľa kvalitných materiálov na získanie špeciálneho výsledku.“

Všeobecné, záručné a storno podmienky

Zmluvný vzťah medzi účastníkom a organizátorom je upravený týmito všeobecnými a záručnými podmienkami účasti na vzdelávacej akcii (ďalej len „akcia“):

 1. Prihlásenie: Zaplatením poplatku a odoslaním vyplnenej prihlášky s priloženou fotokópiou o úhrade, je účastník záväzne prihlásený na akciu. Pozor! Prihláška bez priloženej fotokópie o úhrade nie je akceptovaná.
  Uchádzači, ktorí uhradia poplatky po termíne uzávierky, nemusia byť z kapacitných dôvodov zaradení.
  V prípade dostatočnej kapacity je možné zaradiť i uchádzačov, ktorí realizovali svoje platby oneskorene.
 2. Termín uzávierky, resp. úhrady je 15 dni pred akciou (pokiaľ nie je avizované inak).
 3. Cena a platenie sú ustanovené dohodou medzi organizátorom a účastníkom.
 4. Storno podmienky a poplatky: Všetky zmeny a storná prijímame výhradne písomne!
  V prípade, že účastník zruší účasť najneskôr 14. deň pred začiatkom akcie, obdrží 100% náhradu.
  Účastník, ktorý zruší účasť neskôr, si musí nájsť náhradníka, inak poplatok prepadá.
  Túto zmenu je povinný nahlásiť organizátorovi.
 5. Zrušenie kurzu:
  Organizátor má právo zrušiť kurz pri nedostatočnom počte účastníkov a pri mimoriadnych okolnostiach, za ktoré sa považujú:
  • udalosť, ktorá je pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvrátiteľná,
  • obmedzenia stanovené opatreniami, nariadeniami alebo inými záväznými právnymi aktami vydanými zo strany príslušných orgánov.

  Pri zrušení akcie organizátorom sa vracia poplatok v plnej výške.

 6. Obmedzenie počtu účastníkov:
  V prípade, ak organizátor bude povinný na základe obmedzení stanovených opatreniami, nariadeniami alebo inými záväznými právnymi aktami vydanými zo strany príslušných orgánov znížiť počet prihlásených účastníkov, vráti v plnej výške poplatok tým účastníkom, ktorých účasť nebude z tohto dôvodu možná.
  Poradie prihlásených účastníkov je dané dátumom uhradenia poplatku za akciu.

   

Svojím podpisom na prihláške účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami

Registrácia úspešná

Na Váš e-mail bola poslaná potvrdzujúca
správa o registrácií.
V prípade nedoručenia potvrdzujúcej správy nás prosím kontaktujte
na e-mail: rkzlba@gmail.com

Bratislavské Dentálne Dni

Bratislavské Dentálne Dni

Oklúzia a Adhézia

Oklúzia a Adhézia

13. - 14. mája 2022

13. - 14. mája 2022

DoubleTree by Hilton, Bratislava

DoubleTree by Hilton, Bratislava